نگار من كه به مكتب نرفت و خط ننوشت

به غمزه مساله آموز صد مدرس شد

زندگی

و زندگی ،          نیشگونی است ،                              که خدا از آدم گرفت. هنگامی که او را                    از درگاهش بیرون راند. و     دغدغه             ... ادامه مطلب
/ 10 نظر / 23 بازدید
اسفند 88
1 پست
دی 88
1 پست
شهریور 88
2 پست
مرداد 88
1 پست
مهر 86
2 پست
اسفند 85
2 پست
بهمن 85
2 پست
دی 85
2 پست
آذر 85
2 پست
آبان 85
1 پست
مهر 85
1 پست
شهریور 85
1 پست
مرداد 85
3 پست
تیر 85
2 پست
خرداد 85
2 پست
زندگی
1 پست