# زندگی

زندگی

و زندگی ،          نیشگونی است ،                              که خدا از آدم گرفت. هنگامی که او را                    از درگاهش بیرون راند. و     دغدغه             ... ادامه مطلب
/ 10 نظر / 23 بازدید